• Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje

    Memorialo idėja – įamžinti visus 20 000 partizanų, paaukojusių gyvybes už Tėvynės laisvę nelygioje pokario kovoje prieš sovietų okupantus.

  • E-partizanų archyvas

    Svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvasׅ“ (E-partizanų archyvas) skelbiami suskaitmeninti Lietuvos partizanų – 1944–1953 m. vykusio ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvių – dokumentai: vadovybės, visų sričių, apygardų ir kitų junginių įsakymai, raportai ir kiti veiklos dokumentai, nuotraukos, spauda, leidiniai, atsišaukimai, atvirukai ir kt.

  • Virtualios parodos ir albumai

    Lietuvos ypatingojo archyvo virtualių parodų ir albumų portalas