Už laisvę mirę – nemiršta
Henrikas Nagys

Kas tai per žinynas

Šioje svetainėje yra teikiamas išsamus Lietuvos partizanų karo (1944–1953) dalyvių sąrašas – informacinis žinynas (toliau – žinynas). Ginkluotasis pasipriešinimas sovietų okupacijai buvo stipriausias Lietuvos pilietinės visuomenės veiksmas valstybės istorijoje. Partizanų karo dalyviai – tai ne tik ginkluoti kovotojai (partizanai), tačiau ir tiesiogiai ginkluotoms struktūroms nepriklausę asmenys: partizanų ryšininkai ir rėmėjai (nors represijų, nukreiptų prieš partizanų rėmėjus, sąlygomis dažnai ryšininkai ir rėmėjai ilgainiui būdavo priversti pasitraukti į mišką ir paimti ginklą). Žinyne teikiami visoms minėtoms partizanų karo dalyvių grupėms priklausę asmenys. Žinyno pagrindinė paskirtis – pateikti visuomenei informaciją apie Lietuvos piliečius, stojusius į kovą su sovietiniais okupantais ir paaukojusius savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės kovos lauke, lageriuose, Lietuvos kalėjimuose.

 

Ką galima rasti žinyne šiandien

Informacija į žinyną bus įkelta keliais etapais. Šiuo metu yra pateikta apie 13 000 vardų: žuvusieji kovos lauke, nuteistieji mirties bausme sušaudant ir mirusieji įkalinimo vietose. Vėlesniuose etapuose planuojama paskelbti partizanų karą išgyvenusiųjų vardus: represuotųjų, tačiau grįžusių iš lagerių bei išsislapsčiusiųjų partizanų, ryšininkų vardus. Žinynas bus nuolatos pildomas ir tikslinamas.