Asmenys priskirti apygardoms pagal žūties vietą ir laiką. Paprastai žūties vieta sutampa su laisvės kovotojo veikimo teritorija. Kai yra žinoma, kad asmuo žuvo ne savo veiklos apygardoje, apygarda žinyne nurodoma ne pagal žuvimo, bet pagal veiklos vietą nepateikiant papildomo paaiškinimo (pvz., buvęs Kęstučio apygardos vadas Henrikas Danilevičius-Vidmantas priskirtas Kęstučio apygardai, nors žuvo Algimanto apygardoje). Apygarda priskirta pagal tokią Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio struktūrą, kokia egzistavo asmens žūties dieną. Pvz., jei asmuo žuvo Kęstučio apygardos dalyje, kuri tik vėliau virto Prisikėlimo apygarda, nurodoma ne Prisikėlimo, tačiau Kęstučio apygarda. Dėl to atfiltravus partizanų karo dalyvius pagal apygardas, jų skaičius bus su nedidele paklaida. Asmenys, žuvę laikotarpyje iki formalaus apygardos įsteigimo, priskiriami tai apygardai, kurios būsimoje teritorijoje žuvo.

Žūties ir kalinimo vietovardžiai nurodyti pagal to meto Sovietų Sąjungos administracinį suskirstymą arba pagal teismo sprendimą. Sovietinių lagerių pavadinimai, vietovės transkribuoti remiantis lietuvių kalbos vietovardžių normomis.

EIL. NR. PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS SLAPYVARDIS TERITORIJA GIMIMO METAI MIRTIES DATA MIRTIES VIETA PASTABOS
wdt_ID EIL. NR. PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS SLAPYVARDIS TERITORIJA GIMIMO METAI MIRTIES DATA MIRTIES VIETA PASTABOS
2 7305 NORKUS ANUPRAS 1910 1945 Akmenės r. Barsiukų miškas
3 5455 LAURECKIS ČESLOVAS FORTŪNATO 1922 1949-04-20 Akmenės r. Kepalių k. Byvainių miškas
4 10825 TEKUTIS STASYS Prisikėlimo 1944-12-17 Akmenės r. Kruopių vls. būrio vadas
5 11214 ŪRIS VIKTORAS Prisikėlimo 1944-12-17 Akmenės r. Kruopių vls.
6 5448 LAUKUTIS ANTANAS STASIO 1923 1947-06-13 Akmenės r. Mažulių k. būrio vadas
7 6236 MASKOLIŪNAS VYTAUTAS ADOMO ĄŽUOLAS 1914 1946-12-22 Akmenės r. Papilės vls. būrio vadas
8 1713 BUČAS JUOZAS JUOZO 1907 1945-05-03 Akmenės r. Purvių miškas būrio vadas
9 12754 ŽUKAUSKAS ANTANAS Prisikėlimo 1945-04-19 Akmenės r. Stipirkių k.
10 5908 MAČIULAITIS MYKOLAS JUOZO 1945 Akmenės r. Šiauliukų k.
11 10238 ŠIDLAUSKAS JONAS JONO ŠALMAS 1931 1949-06-11 Akmenės r. Uogiškių k.
12 10696 TAMAŠAUSKAS ADOMAS JONO Prisikėlimo 1945-11-05 Akmenės r. Viliošių k.
13 11078 UKSAS JURGIS JURGIO 1924 1945-06-08 (1945-07-16) Akmenės r. Žalionės k. (Purvėnų miškas)
14 157 ALEKSANDRAVIČIUS JUOZAS VABALAS 1945-07-31 Alytaus aps.
15 1168 BEGANSKAS JUOZAS 1948-08-23 Alytaus aps.
16 1663 BRUNEIKA JUOZAS AGURKAS 1946-04-13 Alytaus aps.
17 3539 IVANAUSKAS VINCAS Dainavos 1913 1946-04-27 Alytaus aps.
18 3657 JAKUCEVIČIUS LIUDVIKAS Dainavos 1923 1946-02-14 Alytaus aps.
19 4449 KASTANAUSKAS JUOZAS SIMO Dainavos 1946-05-02 Alytaus aps.
20 4874 KMIELIUS JUOZAS PRANO ALKSNIS Dainavos 1925 1946-02-01 Alytaus aps.
21 5117 KUČINSKAS ALGIRDAS Dainavos 1946-02-12 Alytaus aps.
22 5557 LEPEŠKA VINCAS DOMININKO LUBINAS Dainavos 1927 1947-01-21 Alytaus aps. Laukininkų k.
23 5948 MAJAUSKAS JUOZAS ANTANO TIGRAS Dainavos 1917 1949-04-29 Alytaus aps.
24 6328 MATUSEVIČIUS BRONIUS 1945-07-03 (1945-08-04) Alytaus aps.
25 6498 MICKEVIČIUS JONAS JUOZAS PRANO Dainavos 1927 1948 Alytaus aps.
26 8036 PLYTNIKAS BRONIUS KAZIO Dainavos 1903 1949-12-18 Alytaus aps.

Lentelėje naudojami sutrumpinimai (Pastabos):

LLA – Lietuvos laisvės armija;

LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis;

LTT – Lietuvos tautinė taryba;

PLPS – Pietų Lietuvos partizanų sritis;

ŠRLPS – Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis;

VLPS – Vakarų Lietuvos partizanų sritis;

Signataras – partizanas, pasirašęs LLKS 1949 m. vasario 16-osios Deklaraciją;

TS – žūties faktas patvirtintas teismo sprendimu.

Sąrašo sudarytojai siekia pateikti kuo tikslesnę informaciją apie partizanų karo dalyvius. Vis dėlto šioje faktinės informacijos gausoje, ypač dėl skirtingai pateiktos informacijos įvairiuose šaltiniuose, netikslumų gali pasitaikyti. Taip pat yra tikėtina, kad ne visi Lietuvos partizanų karo dalyviai pateko į dokumentinius ir kitus šaltinius, kuriais naudojosi žinyno sudarytojai. Todėl prašome visų šio žinyno naudotojų pranešti paštu arba per kontaktinę formą apie pastebėtus netikslumus ar turimą papildomą informaciją.