Asmenys priskirti apygardoms pagal žūties vietą ir laiką. Paprastai žūties vieta sutampa su laisvės kovotojo veikimo teritorija. Kai yra žinoma, kad asmuo žuvo ne savo veiklos apygardoje, apygarda žinyne nurodoma ne pagal žuvimo, bet pagal veiklos vietą nepateikiant papildomo paaiškinimo (pvz., buvęs Kęstučio apygardos vadas Henrikas Danilevičius-Vidmantas priskirtas Kęstučio apygardai, nors žuvo Algimanto apygardoje). Apygarda priskirta pagal tokią Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio struktūrą, kokia egzistavo asmens žūties dieną. Pvz., jei asmuo žuvo Kęstučio apygardos dalyje, kuri tik vėliau virto Prisikėlimo apygarda, nurodoma ne Prisikėlimo, tačiau Kęstučio apygarda. Dėl to atfiltravus partizanų karo dalyvius pagal apygardas, jų skaičius bus su nedidele paklaida. Asmenys, žuvę laikotarpyje iki formalaus apygardos įsteigimo, priskiriami tai apygardai, kurios būsimoje teritorijoje žuvo.

Žūties ir kalinimo vietovardžiai nurodyti pagal to meto Sovietų Sąjungos administracinį suskirstymą arba pagal teismo sprendimą. Sovietinių lagerių pavadinimai, vietovės transkribuoti remiantis lietuvių kalbos vietovardžių normomis.

EIL. NR. PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS SLAPYVARDIS TERITORIJA GIMIMO METAI MIRTIES DATA MIRTIES VIETA PASTABOS
wdt_ID EIL. NR. PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS SLAPYVARDIS TERITORIJA GIMIMO METAI MIRTIES DATA MIRTIES VIETA PASTABOS
2 7305 NORKUS ANUPRAS 1910 1945 Akmenės r. Barsiukų miškas
3 5455 LAURECKIS ČESLOVAS FORTŪNATO 1922 1949-04-20 Akmenės r. Kepalių k. Byvainių miškas
4 10825 TEKUTIS STASYS Prisikėlimo 1944-12-17 Akmenės r. Kruopių vls. būrio vadas
5 11214 ŪRIS VIKTORAS Prisikėlimo 1944-12-17 Akmenės r. Kruopių vls.
6 5448 LAUKUTIS ANTANAS STASIO 1923 1947-06-13 Akmenės r. Mažulių k. būrio vadas
7 6236 MASKOLIŪNAS VYTAUTAS ADOMO ĄŽUOLAS 1914 1946-12-22 Akmenės r. Papilės vls. būrio vadas
8 1713 BUČAS JUOZAS JUOZO 1907 1945-05-03 Akmenės r. Purvių miškas būrio vadas
9 12754 ŽUKAUSKAS ANTANAS Prisikėlimo 1945-04-19 Akmenės r. Stipirkių k.
10 5908 MAČIULAITIS MYKOLAS JUOZO 1945 Akmenės r. Šiauliukų k.
11 10238 ŠIDLAUSKAS JONAS JONO ŠALMAS 1931 1949-06-11 Akmenės r. Uogiškių k.

Lentelėje naudojami sutrumpinimai (Pastabos):

LLA – Lietuvos laisvės armija;

LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis;

LTT – Lietuvos tautinė taryba;

PLPS – Pietų Lietuvos partizanų sritis;

ŠRLPS – Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis;

VLPS – Vakarų Lietuvos partizanų sritis;

Signataras – partizanas, pasirašęs LLKS 1949 m. vasario 16-osios Deklaraciją;

TS – žūties faktas patvirtintas teismo sprendimu.

Sąrašo sudarytojai siekia pateikti kuo tikslesnę informaciją apie partizanų karo dalyvius. Vis dėlto šioje faktinės informacijos gausoje, ypač dėl skirtingai pateiktos informacijos įvairiuose šaltiniuose, netikslumų gali pasitaikyti. Taip pat yra tikėtina, kad ne visi Lietuvos partizanų karo dalyviai pateko į dokumentinius ir kitus šaltinius, kuriais naudojosi žinyno sudarytojai. Todėl prašome visų šio žinyno naudotojų pranešti paštu arba per kontaktinę formą apie pastebėtus netikslumus ar turimą papildomą informaciją.